Or-Naharaim

מועדון אור נהריים

גדעון שמש

גדעון שמש

התכנית ליום  ב’ 19 לדצמבר 2016

9:30 – 10:00 התכנסות

10:00 – 10:10 גדען

10:10 – 11:20 יוסי אלפי

11:20 – 11:50 הפסקה

11:50 – 13:00 נקדיש לתכנית לפיה כל חבר למשך 2 דקות, יספר על עצמו,

על מצב משפחתו, ילדיו, נכדיו,  מעשיו בארץ ודברים ראויים

A

המארח הפעם יהיה חברנו, יעקב כהן