מספר קורבנות הפרהוד- חוזר מודיעין / הסתדרות הפועל המזרחי בא”י 1941

הפרהוד