מפלגת פעולה לישראל

עו"ד דוד נאוי

עו”ד דוד נאוי, מייסד המפלגה

כמילון יהודים גורשו ממדינות ערב, האיסלאם, מאיראן ואחרים לאחר הקמת מדינת ישראל .רכושם הולאם, נגזל ונשדד. הם הגיעו לישראל כפליטים חסרי כל.
מנגד, תביעה הפלסטינים לקיום “השיבה” תופסת נפח רב בכל משא ומתן,בעודה מהווה מכשול להשגת הסדר כלשהו בין ישראל לפלסטינים.
לפיכך, הוקמה מפלגת “פעולה לישראל ” שמטרותיה :
1. מימוש ויישום של החלטות הממשלה לפיצוי יהודים יוצאי ארצות, האיסלם, איראן ואחרים.
2. יישום התחייבויות בינלאומיות להקמת קרן בינלאומית לפיצוי יהודים יוצאי ארצות ערב, האיסלאם איראן ואחרים.
3. קידום הסדר איזורי לאי-לוחמה ומניעה טרור, על בסיס היפרדות ביטחונית, שיהווה בסיס להסדרת נושא הפליטים היהודים מארצות ערב ופליטים פלשתנאים.
4. גיבוש תכנית לאומית כוללת למאבק בעוני, חיזוק אוכולוסיות חלשות , בדגש על פיצוי וסיוע לניצולי שואה ואחרים

מפלגת פעולה לישראל – פייסבוק

בקשה לרישום מפלגה

תעודת רישום המפלגה “פעולה לישראל”- המפלגה למימוש זכויות יהודים יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן