13.12.2016

ערב העיון של מרכז משה דיין בשיתוף מרכז הארגונים של יהודים יוצאי ארצות ערב והאסלאם  
Conference held by the Moshe Dayan Center in collaboration with the Organization of Jews from Arab and Islamic countries

mdc

פרופ’ עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין-Prof. Uzi Rabi

mdc

ד”ר אסתי ובמן, מארגנת הכנס-Dr. Esther Webman

יפה תוסיה כהן

יפה תוסיה כהן-Yafa Tussia Cohen

לבנה זמיר, יו"ר מרכז הארגונים

לבנה זמיר, יו”ר מרכז הארגונים-Levana Zamir

פנל עם חברי מרכז הארגונים

פנל/חברי מרכז הארגונים-panel/org.Jews Arab countries

סגן נשיא הקונגרס היהודי האירופי

אדווין שוקר, סגן נשיא הקונגרס היהודי האירופי-Edwin Shuker

פרופ' הנרי גרין, ראש ארגון קולות ספרד

פרופ’ הנרי גרין, ראש ארגון קולות ספרד-Prof. Henry Green

A

Personal Testimonies of Jewish Refugees from Arab Lands-1956
MDC for Middle Eastern and African Studies

A