שלח סיפור חיים send us your story

האם נולדת או גרת בעבר באחת מארצות ערב?
האם אתה מכיר מישהו שנולד/גר בעבר באחת מארצות ערב?

שלח לנו את סיפורך ונעלה אותו לאתר
(טעון אישור הנהלת האתר):

אם ידוע לך על סיפור שכבר נמצא באינטרנט – נשמח לקבל את הלינק לסיפור

את הסיפורים יש לשלוח בקובץ וורד (ניתן להוסיף עד  10 תמונות אישיות) ל:
info@jmemories.co.il

If you or someone you know is a jew who was born in an Arab Country,
Send us your story and we will upload it to the website
(pending approval of the site administrator)

If you know of a story that is already on the net,
please send us the link

Stories/links sould be sent in Word format to:
info@jmemories.com